Pasus, obrt za intelektualne usluge
Vlasnica: Suzana Pavić, mr.sc.oec.
Baranovićeva 14, 10 000 Zagreb

  • info@etecajevi.com
  • upisi@etecajevi.com

Mobitel: 099/732-1616
Telefon: 01/3884-616
OIB: 98776354380

IBAN: HR7423600001102271924